Onderzoek luchtkwaliteit voor een aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanprocedure

nderzoek luchtkwaliteit voor een aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanprocedureBijna overal in Nederland gelden luchtkwaliteitseisen. De kans bestaat dat ook uw plannen getoetst moeten worden aan deze eisen. SPA WNP ingenieurs adviseert u daarover en heeft antwoord op vragen over luchtkwaliteit.

Toetsing luchtkwaliteit

Bij aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanprocedures moet een onderzoek luchtkwaliteit gedaan worden om te toetsen aan de grenswaarden voor stikstofoxiden en fijn stof. In sommige gevallen is ook de emissie van zwaveloxiden van belang. Speciale aandacht is nodig als het gaat om zogenaamde gevoelige bestemmingen, zoals scholen en bejaardentehuizen of bij drukke wegen. Voor bedrijven die weinig luchtvervuiling veroorzaken, is een eenvoudige toetsing ook vaak afdoende.

Meer weten over een onderzoek luchtkwaliteit voor een aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanprocedure?