Onderzoek stikstofdepositie

Onderzoek stikstofdepositie voor een aanvraag Natuurbeschermingswet of omgevingsvergunningOp 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door deze uitspraak valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures. De resultaten van een stikstofdepositie-onderzoek kunnen op dit moment alleen indicatief worden gebruikt. Op onze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Stikstofdepositieberekening noodzakelijk

Voor al uw plannen waarbij stikstofemissies vrijkomen, is stikstofdepositie relevant. Bij elke aanvraag omgevingsvergunning of een Activiteitenbesluit melding is een stikstofdepositieberekening noodzakelijk. Afhankelijk van de uitkomst geldt mogelijk een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Wij verzorgen uw onderzoek naar stikstofdepositie.

 

Bestaat uw plan bijvoorbeeld uit meer vrachtwagens, een hoger diesel- of aardgasverbruik? Dan geeft dit een toename van uw stikstofemissie. Een deel deze emissies slaat in de omgeving neer op de grond. Dit heet depositie. Voor natuurgebieden moet deze depositie worden berekend met behulp van de AERIUS calculator.

Stikstofdepositieonderzoeken voor beschermde natuurgebieden

Als specialist luchtkwaliteit voert SPA WNP ingenieurs complete stikstofdepositieonderzoeken uit voor Natura 2000-gebieden. Bovendien zijn wij goed op de hoogte van alle lokale grenswaarden en provinciale verschillen.

 

Het is vaak lastig om te voldoen aan de strenge eisen uit de Wet natuurbescherming. Het is dan ook steeds duidelijker dat stikstofdepositie ontwikkelingen 'op slot' kan zetten. Met als gevolg vertraging van uw plannen. U kunt van ons meer verwachten dan alleen een onderzoeksrapport. Wij adviseren voor u de beste optie. Is het verstandig alvast een Wnb-vergunning aan te vragen? Of kan deze beter aanhaken bij een aanvraag omgevingsvergunning? Is intern salderen mogelijk? We bekijken alle oplossingsrichtingen en denken constructief met u mee. 

Meer weten over onderzoek naar stikstofdepositie?