Kwaliteit

SPA WNP ingenieurs is er voor (industriële) bedrijven, overheden en andere organisaties. Onderzoek voor en advies over vergunningen, gebouwen en bouwplannen is onze specialiteit. Wat u ook wilt ondernemen, SPA WNP ingenieurs doet wat nodig is om uw plannen te realiseren. Om de kwaliteit van onze onderzoeken en adviezen te waarborgen, is SPA WNP ingenieurs sinds 2016 gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Op basis van deze norm worden er onder andere twee keer per jaar interne audits uitgevoerd binnen de organisatie en één tot twee keer per jaar een externe audit door Loyds Register Quality Assurance (LRQA). In maart 2022 is een succesvolle externe audit uitgevoerd en heeft SPA WNP opnieuw het kwaliteitscertificaat voor een periode van drie jaar gekregen. Het behalen van het certificaat is echter geen doel op zich. Sinds de hercertificeringsaudit hebben we al weer grote stappen gezet met ons kwaliteitshandboek. Het kwaliteitssysteem wordt continu verbeterd en er worden periodiek onderzoeken uitgevoerd die de kwaliteit van SPA WNP ingenieurs waarborgen en verbeteren. Zo blijven we ons iedere dag inzetten voor kwaliteit en klanttevredenheid.

Meer weten over kwaliteit bij SPA WNP?