Brandveiligheid verbouwing supermarkt

Nederland

 

Coop Supermarkten B.V. (ver)bouwt met regelmaat supermarkten. Bij deze projecten wordt vaak de expertise van SPA WNP ingenieurs ingeschakeld voor het beoordelen van de brandveiligheid. 

 

Bij een dergelijk onderzoek wordt beoordeeld of na de verbouwing kan worden voldaan aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit 2012 en als dit vanwege bijvoorbeeld de grootte van het brandcompartiment niet het geval is aan de eisen van de NEN 6060. Vaak wordt door middel van een locatiebezoek de huidige situatie opgenomen, zodat een maatwerkadvies kan worden geleverd en aangegeven kan worden of de huidige situatie al voldoet aan de gestelde eisen.

 

Het brandveiligheidonderzoek bestaat onder andere uit het bepalen van de brandcompartimentering, de vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en het bepalen van de brandwerendheid van de draagconstructie. Daarnaast wordt ook geadviseerd welke brandveiligheidsinstallaties nodig zijn, zoals noodverlichting, vluchtwegaanduiding, blusmiddelen en de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Indien de situatie dit vereist, wordt tevens een berekening gemaakt ter beoordeling van het risico op brandoverslag naar eventuele bovengelegen woningen. 

 

Al deze onderwerpen samen vormen een volledig brandveiligheidadvies waarna de verbouwing met zekerheid voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van brandveiligheid.


Brandveiligheidadvies nodig voor uw supermarkt?