Brandveiligheidadvies bedrijven industrieterrein

Mercuriusstraat, Sas van Gent

 

In opdracht van Duurzaam Afvalbeheer Zeeland BV en Veembedrijf De Rijke BV is door SPA WNP ingenieurs een brandveiligheidsadvies opgesteld voor beide aan de Mercuriusstraat in Sas van Gent gevestigde bedrijven.

 

Door het bevoegd gezag is aan beide bedrijven gevraagd om te onderzoeken of bij een eventuele brand de situatie te beheersen is. Ook is gevraagd om te beoordelen of de aanwezige bluswatervoorziening toereikend is. De vraag is in eerste instantie aan Duurzaam Afvalbeheer Zeeland BV gesteld. Zij hebben SPA WNP ingenieurs ingeschakeld om voor de huidige situatie een maatwerkadvies op te stellen. Vervolgens is door het bevoegd gezag dezelfde wens bij Veembedrijf De Rijke BV neergelegd, waarna ook zij SPA WNP ingenieurs hebben ingeschakeld voor nader advies. 

 

Er is door ons voor beide bedrijven een maatwerkadvies aan de hand van de NEN 6060 opgesteld, waarbij de huidige situatie is beoordeeld. Met enkele kleine aanpassingen kan door beide bedrijven aan de regelgeving worden voldaan. Vastgesteld is dat de situatie bij een eventuele brand beheersbaar is. Ook de bluswatervoorziening is toereikend.

 

Door SPA WNP ingenieurs is daarmee voor beide bedrijven een praktisch advies opgesteld, waarmee aan de regelgeving wordt voldaan en de flexibiliteit van de bedrijfsvoering nauwelijks in het geding is gekomen.  

 


Brandveiligheidsadvies nodig voor uw bedrijf?