Spuitzone fruitboomgaard

Tull en ’t Waal

 

Dura Vermeer wil op een agrarisch perceel in Tull en ’t Waal woningbouw realiseren. Het bouwperceel is naast een fruitboomgaard gelegen. 

 

Door SPA WNP ingenieurs is gericht en locatiespecifiek onderzoek gedaan naar de spuitzone die geldt vanuit de nabijgelegen fruitboomgaard. Daarin is gekeken naar de kenmerken van de plaatselijke situatie en is deze afgezet tegen de planologische invulling die wordt beoogd. Op basis van literatuur omtrent de gebruikte middelen en berekeningen van de te verwachten verspreiding is de te hanteren afstand tussen de fruitboomgaard en de te realiseren woningen bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat een eventuele blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen aanvaardbaar is. Uit het spuitzone onderzoek bleek dat de nieuwe woonbestemming op voldoende grote afstand van de fruitbomen blijft. Er zijn zelfs geen maatregelen nodig om spuitnevel tegen te houden.

 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is met specialisten van de gemeente Houten over de uitgangspunten overlegd. Daardoor kon de door Dura Vermeer gewenste zekerheid omtrent de mogelijkheid in relatief korte tijd gegeven worden. Dura Vermeer kan nu verder vlot verder met het plan.


Meer weten over spuitzones bij woningbouw?