Geluidisolatie woningen Doetinchem

Oostelijke Randweg, Doetinchem

 

De nieuwe Oostelijke Randweg is gerealiseerd en uit akoestisch onderzoek bleek dat voor 27 woningen en 2 flatgebouwen een hogere grenswaarde nodig was. 

SPA WNP ingenieurs heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem de geluidwering van de gevels van deze woningen en appartementen onderzocht. Een dergelijk onderzoek gebeurt op basis van bouwkundige opnamen en geluidberekeningen. Bij de woningen waar de geluidniveaus hoger waren dan de geluideisen, hebben wij maatregelen voorgesteld. 

 

In totaal zijn bij 10 woningen en 71 appartementen geluidwerende voorzieningen aangebracht zoals zwaardere beglazing, geluidgedempte ventilatieroosters, goede naad- en kierdichting en zwaardere dakisolatie. Met deze geluidwerende voorzieningen wordt in de woningen weer voldaan aan de geluideisen voor het binnenniveau. 

 


Wilt u meer weten over geluidwering van de gevels bij woningen?