Ladder duurzame verstedelijking

Amersfoort

 

E-bike Original wil bij haar productielocatie op het industrieterrein in Amersfoort een verkooppunt realiseren. Het bestemmingsplan laat dergelijke detailhandel echter niet toe. Daarom is er een omgevingsvergunning “strijdig gebruik” aangevraagd. Een belangrijk punt daarbij is de onderbouwing “ladder duurzame verstedelijking”. Deze ladder is opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).

 

Onderbouwd moet worden, dat de ontwikkeling voldoet aan een regionale behoefte en dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door transformatie of herbestemmen. Verder moet de locatie goed bereikbaar zijn met verschillende verkeersmodaliteiten. 

 

SPA WNP ingenieurs heeft deze onderbouwing verzorgd. De conclusie van het onderzoek is dat aan de vereisten van de ladder duurzame verstedelijking wordt voldaan. Er is namelijk voldoende markt, de onderzochte leegstaande panden zijn niet geschikt voor herbestemming, met name omdat er vlakbij andere rijwielhandelaren gevestigd zijn en de bereikbaarheid per fiets, auto en OV is uitstekend. 


Meer weten over de ladder duurzame verstedelijking?