Verdubbeling N305 Flevoland, reconstructie onderzoek

Almere

 

De provincie Flevoland wil de Waterlandseweg (N305) tussen de rijkswegen A6 en A27, wijzigen. Het hele traject gaat verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Hierdoor zal het verkeer beter doorstromen en veiliger worden, want men kan dan inhalen zonder tegenliggers.

 

In het kader van de Wet geluidhinder heeft SPA WNP ingenieurs onderzocht wat de gevolgen voor de geluidbelasting zijn op bestaande en nog te realiseren woningen langs de weg, een zogenaamd reconstructie onderzoek. Er zijn diverse maatregelen onderzocht om het geluid te reduceren, zoals geluidreducerende wegdekken, lagere rijsnelheden, schermen en wallen.

 

Uit een integrale afweging blijkt dat geluidscherm of geluidwallen in deze situatie vanuit financieel en landschappelijk oogpunt niet reëel zijn.

 

Naar verwachting kan de nieuwe Waterlandseweg eind 2017 in gebruik worden genomen.

 


Wilt u meer weten over een reconstructie onderzoek?