Geuronderzoek

GeuronderzoekWanneer u een project wilt ontwikkelen in de buurt van agrarisch gebied, kunt u geconfronteerd worden met belemmeringen in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van geurhinder. Datzelfde geldt voor het realiseren van bijvoorbeeld woningen nabij geurveroorzakende industrie. In beide gevallen geeft SPA WNP ingenieurs inzicht en helpt u verder.

Geurhinder en uw plan

Geurnormen zijn ingevoerd om mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Bij een besluit over een ruimtelijk plan of een vergunningaanvraag, waarbij klachten over stank te verwachten zijn, moet de geurbelasting voor de (toekomstige) bewoners of werknemers in beeld worden gebracht. SPA WNP ingenieurs brengt de geurbelasting in beeld, maar we denken ook met u mee over mogelijke aanpassingen in uw plan zodat een aanvaardbare geurbelasting ontstaat. Door onze ervaring met geuronderzoeken zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom geur bestrijding.

Uw geuradviseur

De geurspecialisten van SPA WNP ingenieurs beschikken over de juiste software om geurconcentraties te berekenen én zichtbaar te maken op kaart. Onze geurspecialisten bepalen exact waar nog wél ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Op deze manier hebben we al verschillende plannen laten slagen. 

Meer weten over geuronderzoek?