Archeologie

ArcheologieIs het voor uw plan nodig om te graven, te heien of grond op te hogen? Voor u een omgevingsvergunning krijgt, moet u aantonen dat er geen archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn of verloren gaan. SPA WNP ingenieurs zorgt ervoor dat u dit tijdig in beeld heeft. Aan de hand van een quickscan archeologie is snel in beeld wat de verwachtingswaarde is en of ook ter plaatse van uw perceel nader onderzoek nodig is. 

 

De bescherming van archeologische waarden in de bodem is Europees geregeld. Het uitgangspunt is om de archeologie in de bodem te blijven bewaren. Een archeologisch onderzoek begint met het beoordelen van de bekende literatuur en archeologische kaarten en informatie. Soms kan volstaan worden met het verplaatsen van de beoogde bebouwing, soms zijn vervolgens nog proefboringen ter plaatse nodig. 

 

Aan de hand van beleid, historische gegevens en de boringen kan worden bepaald of eventueel proefsleuven, opgraving, archeologische begeleiding van de werkzaamheden nodig zijn, of dat kan worden volstaan met de quickscan. 

 

SPA WNP ingenieurs zet altijd een deskundig archeoloog in voor het onderzoek.

Meer weten over een archeologisch onderzoek?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.