Verkeersgeneratie

VerkeersgeneratieDe bouw van nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen brengt vaak extra verkeer met zich mee. Voordat de gemeente akkoord gaat met uw plan moeten de effecten daarvan natuurlijk in beeld worden gebracht. Uw plannen hebben misschien gevolgen voor het aantal voertuigen in de straat of op omliggende wegen. Wat betekent dit voor de doorstroming van het verkeer en voor de verkeersveiligheid? Is er wel voldoende parkeergelegenheid.

 

SPA WNP ingenieurs kan voor u nagaan welke verkeersdruk ontstaat en waar dit mogelijk tot knelpunten leidt. Tevens brengen we in beeld hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden en welke verkeerstechnische uitgangspunten gehanteerd moeten worden. Wij adviseren u dan om uw ontwikkeling en het verkeer in goede banen te leiden. 

 

De berekende verkeersgeneratie gebruiken we ook om de effecten voor lucht en geluid te voorspellen. Zo heeft u alle benodigde onderzoeken in één hand en kunnen we bij wijzigingen van uw plannen snel op de wijzigingen inspelen.

Meer weten over verkeersgeneratie?