Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Niet altijd is meteen duidelijk of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In dat geval is een m.e.r.-beoordeling of een vormvrije m.er.-beoordeling nodig. In een vormvrije m.e.r.-beoordeling passeren alle aspecten van de m.e.r. kort de revue. De vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

  1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
  2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.Vormvrije m.e.r.

Meer weten over de vormvrije m.e.r.-beoordeling?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.