Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingU heeft een mooi project op stapel staan, maar daarvoor is het nodig af te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan bijvoorbeeld met het vroegere “projectbesluit” (buitenplans afwijken op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo), dat vraagt om een ruimtelijke onderbouwing. Hierin motiveren wij voor uw plan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. SPA WNP ingenieurs verzorgt de ruimtelijke onderbouwing bij een bestemmingsplanwijziging en de daarbij behorende onderzoeken. 

 

SPA WNP ingenieurs spreekt met kennis van zaken over alle aspecten die een goede en volledige ruimtelijke onderbouwing moet belichten. Zoals: ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige aspecten, landschap, cultuurhistorie, archeologie, milieueffecten, ruimtelijke effecten, economische onderbouwing, planschade, maatschappelijk draagvlak. 

 

We besteden in de ruimtelijke onderbouwing niet alleen aandacht aan de wettelijke verplichtingen, maar ook aan uw belangen als initiatiefnemer. Door een slimme insteek worden onnodige onderzoekslasten en onnodige vertraging zoveel mogelijk voorkomen.

 

SPA WNP ingenieurs verzorgt indien nodig de onderzoeken leefmilieu ter onderbouwing van de goede ruimtelijke ordening. Daar waar we zelf de kennis niet in huis hebben, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bodemonderzoek, archeologie en ecologie schakelen we samenwerkingspartners in waarmee we al jaren goed samenwerken.

 

Wij zorgen er voor dat alle onderzoeken goed op elkaar zijn afgestemd, zodat de benodigde procedure vlot kan worden doorlopen en u uw plan kunt realiseren.

Referentie

Bestemmingplan Boveneindsestraat
Behalve het bestemmingsplan hebben wij ook alle benodigde onderliggende onderzoeken verzorgd.

 

Meer weten over ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijziging?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.