Watertoets (waterparagraaf)

Waterneutraal bouwen met watertoetsBuien worden steeds heviger en veroorzaken steeds vaker wateroverlast. Om dat te voorkomen, moet ook uw bouwplan de watertoets doorstaan. SPA WNP ingenieurs voert deze watertoets voor u uit en komt zo nodig met efficiënte oplossingen voor waterneutraal bouwen.

Waterneutraal bouwen met watertoets

Het criterium voor de watertoets is waterneutraal bouwen, oftewel met behoud van de bergingscapaciteit. Een belangrijk aspect om al vroeg in het planproces (of ontwerpfase) rekening mee te houden. SPA WNP ingenieurs is uw partner die ervoor zorgt dat uw plan voor de watertoets slaagt. In de waterparagraaf van het ruimtelijk plan besteden we aandacht aan:


•    Alle relevante wateraspecten op basis van richtlijnen
•    Berekening van de bergingsbehoefte
•    Geohydrologisch onderzoek
•    De wijze van berging of compensatie van hemelwater
•    Het advies van het Waterschap

Meer weten over waterneutraal bouwen met de watertoets?