Bouwadvies en regelgeving

Praktisch advies op basis van regelgeving die complex kan zijn

Heeft u een nieuwbouwplan op een lege kavel of wilt u een bestaand pand transformeren? Een multifunctioneel gebouw, een hele wijk of slechts één woning? Tijdens het traject helpt SPA WNP ingenieurs graag met bouwadvies en toetsing aan de regelgeving.

Plantoetsing aan regelgeving

Toetsing bouwregelgeving

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn vaak berekeningen nodig om aan te tonen dat aan de regelgeving wordt voldaan. Denk aan energieprestatieberekeningen (BENG), daglichtberekeningen en ventilatieberekeningen. Maar ook berekeningen rondom thermische isolatie, akoestiek/nagalmtijd, de gevelgeluidwering, milieuprestatie en brandveiligheid. SPA WNP ingenieurs kan al deze berekeningen voor u uitvoeren.

Quickscan om knelpunten vroegtijdig te signaleren

Voordat een volledige bouwplantoetsing uitgevoerd wordt, kunnen wij al in een vroeg stadium een quickscan bouwregelgeving uitvoeren. Hiermee krijgt u inzicht in de mogelijke knelpunten voor de wet- en regelgeving. Een quickscan bestaat uit een toetsing van het bouwplan aan alle randvoorwaarden van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). We kunnen dit doen voor enkele of alle onderdelen die van toepassing zijn. Zoals brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en de voor een doeltreffend gebruik in dit besluit opgenomen regels.

We kunnen ook breder toetsen en bijvoorbeeld aspecten van ruimtelijke ordening meenemen. Zoals een bestemmingsplantoets die kijkt naar geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering en externe veiligheid.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Bij het bouwen, verbouwen of transformeren van uw woning of utiliteitsgebouw is er al snel sprake van een technische bouwactiviteit met een vergunningplicht of een meldingsplicht. Hierbij kunnen wij u ondersteunen. Wij verzamelen de benodigde gegevens, zoals de tekeningen van de architect, de berekeningen van de constructeur en de (eventueel door ons uitgevoerde) berekeningen en onderzoeken. Ook kunnen wij voor u het contact met het bevoegd gezag onderhouden.

Soms is een omgevingsvergunning voor bouwen niet nodig en kunt u vergunningvrij bouwen. Wij zoeken dit graag voor u uit en geven advies.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Transformatie van gebouwen

Bij transformatie van gebouwen ofwel herbestemmen, verandert de gebruiksfunctie van een gebouw. Bijvoorbeeld van kantoren naar woningen. Volgens de wetgeving is bij verbouw over het algemeen het ‘rechtens verkregen niveau’ van toepassing. Dit is het actuele niveau waarin het bouwwerk verkeert. De ondergrens hierbij zijn de eisen voor bestaande bouw. Maar bij transformatie naar woningen is dit niveau vaak onvoldoende. Om klachten te voorkomen, is maatwerk nodig. Door rekening te houden met de beperkingen van het bestaande gebouw wordt naar oplossingen gezocht voor een goed en comfortabel gebouw met een extra lange levensduur.

“Transformatie van gebouwen is nieuwbouw voor gevorderden”, zeggen ze in de bouw. Het bestaande gebouw dwingt de opdrachtgever, ontwerper en de adviseurs om maatwerkoplossingen te bedenken. Rekening houdend met het bestaande gebouw, de locatie en de toekomstige gebruikers. Als ‘gevorderde’ geeft SPA WNP ingenieurs graag advies.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Verbouw en kwaliteitsverbetering gebouw

Betrekt u als nieuwe gebruiker een bestaand bedrijfspand? Of wilt u uw eigen pand verbouwen of verduurzamen? SPA WNP ingenieurs adviseert u graag over de verbouw en kwaliteitsverbetering van uw gebouw. Wij bekijken de mogelijke optimalisaties voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Ook kunnen wij u adviseren over brandveiligheid. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van het verwijderen van een brandscheiding of het uitbreiden van een bouwwerk voor de brandcompartimentering?

Natuurlijk kunnen we ook een bestaand gebouw beoordelen op brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica. Aan de hand hiervan maken we graag een voorstel voor kwaliteitsverbetering van uw vastgoed.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!