Geluid

Uw adviseur op het gebied van geluid en akoestiek

Met metingen, berekeningen en prognoses brengen onze geluidspecialisten snel in kaart of geluid binnen aanvaardbare grenzen blijft. Als normen worden overschreden, adviseren wij de juiste geluidreducerende maatregelen.

Verkeerslawaai

Bij uw plannen in de buurt van wegen of spoorwegen is het essentieel om geluidoverlast te voorkomen. SPA WNP ingenieurs is uw specialist voor akoestisch onderzoek als het gaat om wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

SPA WNP ingenieurs onderzoekt graag wat de gevolgen van het geluid voor uw plan zijn.

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuw te bouwen woningen of appartementen nabij een drukke weg, spoorlijn, vliegveld of andere geluidbron, is vaak een onderzoek naar het geluid vanwege deze bronnen op de gevels nodig. Met behulp van rekenmodellen bepalen we het geluid en toetsen we aan de standaardwaarden en de grenswaarden. Als het geluid hoger is dan de standaardwaarde doen we onderzoek naar de (on)mogelijkheden van geluidreducerende maatregelen. Denk  bijvoorbeeld aan stille wegdekken of geluidschermen. Uit dit onderzoek kan volgen dat ook de geluidwering van de gevels nader onderzocht moeten worden.

SPA WNP ingenieurs kan ook onderzoeken wat de gevolgen zijn van de aanleg van een nieuwe weg of van het wijzigen van een bestaande weg.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Luchtvaartlawaai

Binnen het aandachtsgebied van een luchthaven dient bij het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Bij realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is het van belang dat rekening gehouden wordt met het luchtvaartlawaai. Dit kan door het geluid van alle geluidbronnen bij elkaar op te tellen en dan met dit gezamenlijke geluid de minimale geluidwering van de gevel te bepalen. Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel geluidsonderzoek en advies.

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Industrielawaai

Bij SPA WNP ingenieurs zijn we uw vertrouwde partner als het gaat om akoestisch onderzoek, geluidmetingen en controlemetingen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan. Onze geluidspecialisten zijn er om u te helpen geluid als gevolg van uw plan of nabij uw plan in kaart te brengen. Als geluidnormen worden overschreden, bieden wij advies over de juiste geluidreducerende maatregelen. Onze adviezen zijn altijd praktisch uitvoerbaar, en onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we kansen zien en benutten.

Soms kan geluidhinder optreden zonder dat duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt. Wij hebben we de expertise om dergelijke klachten te onderzoeken en objectiveren. Ons onderzoek is volledig onafhankelijk en houdt geen rekening met de belangen van de omwonende of de veroorzaker.

Of u nu een nauwkeurige geluidmeting nodig heeft, advies over geluidreductie, of het objectiveren van geluidklachten, wij staan klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel geluidsonderzoek en advies.

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Installatiegeluid

In veel gebouwen staan steeds meer installaties voor bijvoorbeeld verwarming en luchtbehandeling. Deze installaties produceren geluid. Hoe beperkt u de overlast hiervan in aangrenzende ruimten zoveel mogelijk? SPA WNP ingenieurs geeft u graag advies over installatiegeluid. Aan de hand van berekeningen voor de realisatie van een installatiesysteem of metingen bij een bestaand systeem stellen we vast welke oplossingen mogelijk zijn.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een betere leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!