Brandveiligheid van gebouwen

Omdat je bij brand wil vertrouwen op je veiligheid

Of het nu gaat om een bestaand gebouw of nieuwbouw, de brandveiligheid moet voldoen aan strenge eisen. SPA WNP ingenieurs levert graag een bijdrage aan uw project, bijvoorbeeld met advies over: brandcompartimentering, beheersbaarheid van brand (NEN 6060 of NEN 6079), brandoverslagrisico’s, het beoordelen van vluchtwegen en de rook- en warmteafvoer binnen gebouwen.

Bouwplantoetsing brandveiligheid

Wilt u al in een vroeg stadium inzicht in de brandveiligheid van uw gebouw? Dan voert SPA WNP ingenieurs graag een quickscan brandveiligheid voor u uit. De quickscan bestaat uit een pure toetsing van het bouwplan aan alle randvoorwaarden van Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Vooral de indeling in brandcompartimenten en het veilig vluchten nemen we onder de loep. Zo komen mogelijke knelpunten naar voren en voorkomt u wijzigingen in een later stadium van het vergunningtraject.

We kunnen de toetsing later uitbreiden met een volledig brandveiligheidsadvies. Natuurlijk kunnen we ook direct een volledig advies verzorgen. Bij zo’n brandveiligheidsadvies toetsen we de volgende onderdelen aan de eisen van het BBL:

  • indeling in brandcompartimenten
  • weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
  • veilig vluchten
  • brandveiligheidsinstallaties
  • bereikbaarheid van het gebouw voor hulpverleningsdiensten.

Als een onderdeel niet direct voldoet aan de eisen, kunnen we adviseren over het aantonen van gelijkwaardigheid. Uitvoering kan volgens NEN 6060, NEN 6079, Beheersbaarheid van Brand 2007 of een maatwerkpakket. SPA WNP ingenieurs denkt mee met u en uw bedrijfsvoering voor een veilig én praktisch uitvoerbaar brandveiligheidsadvies.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Inspectie op locatie

Een brandveiligheidsadvies voor een bestaande situatie start met een inspectie op locatie. SPA WNP ingenieurs inspecteert de bestaande situatie voor een duidelijk beeld van de staat van het pand. Zo kan het zijn dat door het weghalen of doorbreken van wanden brandscheidingen niet meer intact zijn. Of dat vluchtdeuren standaard geblokkeerd zijn. Tijdens de inspectie kunnen we ook vast de aanwezige installaties inventariseren, zodat we deze correct in het advies kunnen opnemen.

Naast een inspectie op locatie kunnen we nulmetingen uitvoeren. Dit om te inventariseren of gebouwen nog voldoen aan de eisen van Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Na een nulmeting krijgt u een advies over eventuele maatregelen om aan de regelgeving te voldoen. Natuurlijk kunnen we hierin ook andere eisen meenemen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, doen we vaak een eindinspectie. Zo weet u zeker dat uw gebouw voldoet aan de regels en eventuele aanvullende eisen voor brandveiligheid

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Risico op brandoverslag

Een uitslaande brand kan overslaan tussen brandcompartimenten en zich zo uitbreiden. Om brandoverslag te voorkomen, zijn maatregelen noodzakelijk. Denk aan maatregelen zoals een hogere brandwerende borstwering of een brandwerend balkon. Maar brandoverslag kan ook voorkomen worden door voldoende afstand te creëren.

Volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving moet het risico op brandoverslag aan de hand van stralingsberekeningen worden beoordeeld. Dit vraagt om specialistische kennis. SPA WNP ingenieurs heeft de experise en software om deze stralingsberekeningen uit te voeren. Op basis hiervan geven we u vervolgens praktisch advies om brandoverslag te voorkomen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Brandveiligheid in de industrie

Of het nu gaat om een bestaand gebouw of nieuwbouw, brandveiligheid moet voldoen aan strenge eisen. SPA WNP ingenieurs doet onderzoek naar alle aspecten van brandveiligheid volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Zoals brandcompartimentering, brandoverslag en veilig vluchten. Hierbij zoeken we naar oplossingen die passen bij uw bedrijfsvoering. Zo zijn brandscheidingen binnen industriële bedrijfsvoeringen soms lastig te verwezenlijken of belemmeren ze het dagelijks werk. Dan is er behoefte aan grotere brandcompartimenten. Maar deze passen vaak niet direct binnen de grenzen van BBL. SPA WNP ingenieurs kan dan een gelijkwaardigheidsadvies opstellen, bijvoorbeeld volgens NEN 6060 of volgens NEN 6079.

Vraagt u brandveiligheidsadvies voor een bestaand of te verbouwen gebouw? Dan starten we met een inspectie op locatie om de staat van het pand in beeld te krijgen. Zo kunnen we u een praktisch, uitvoerbaar advies geven. Als u wilt, onderhouden we voor u ook het contact met het bevoegd gezag.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!