Bouwfysisch advies

Integraal advies voor een project om trots op te zijn

SPA WNP ingenieurs adviseert architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven over alle bouwfysische aspecten bij gebouwontwerp. De regelgeving is hierbij altijd de ondergrens voor een degelijk ontwerp. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van een hoger kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld voor het realiseren van een duurzamer of comfortabeler gebouw.

Thermisch comfort

Thermisch binnenklimaat

Mensen vinden het niet prettig om voortdurend te worden blootgesteld aan hoge of juist lage temperaturen. Het kan zelfs schadelijk zijn. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met het thermisch binnenklimaat. Verschillende factoren zijn hierop van invloed. Zoals de isolatie van het gebouw, het buitenklimaat en de beglazing. We spreken van een thermisch behaaglijk binnenklimaat als mensen geen behoefte hebben aan een hogere of lagere temperatuur. Met de comfortindex PMV en PDD bepalen we het binnenklimaat in uw pand en geven de juiste adviezen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Bouwfysische inspecties

Bouwfysische inspecties zetten we in voor allerlei bouwkundige problemen. We worden vaak gevraagd om op pragmatische wijze onderzoek te doen bij vochtproblemen waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is, zoals bij condensatie. Condensproblemen kunnen soms lang onopgemerkt blijven. Zo lang de oorzaak niet verholpen wordt, zal het telkens terugkomen. Koudebruggen zijn hier een goed voorbeeld van.

Vochtproblemen in een gebouw kunt u herkennen aan bijvoorbeeld hinderlijke schimmelvorming, loslaten van tegelwerk en/of natte plekken. Daarnaast kunnen we ook onderzoek doen naar bijvoorbeeld geurhinder van buren, bij comfortklachten zoals tocht of preventieve detailbeoordeling bij renovaties/verduurzaming.

Afhankelijk van de problematiek zet SPA WNP ingenieurs verschillende tools en technieken in om de oorzaak van problemen te achterhalen. Hierbij kan gedacht worden aan thermografisch onderzoek (met infrarood camera), temperatuurmetingen voor langere duur, vochtmetingen en, als het echt nodig is, destructief onderzoek. Op basis van de bevindingen geven we advies over de aanpak voor het verbeteren of oplossen van de problemen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Daglichttoetreding

Voor een gezond woon- of werkklimaat is daglichttoetreding belangrijk. Het menselijke dag- nachtritme is hier namelijk van afhankelijk. We geven graag advies over een gezond binnenklimaat, bijvoorbeeld voor scholen en zorggebouwen. We kennen de regelgeving goed dus we adviseren onze opdrachtgevers over de minimale eisen en over eventuele optimalisaties die nodig zijn om daar aan te voldoen.

De minimale eisen voor daglichttoetreding voor een verblijfsruimte en verblijfsgebied zijn opgenomen in Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Daarnaast kunnen we ook toetsen aan strengere eisen, bijvoorbeeld een hoge daglichtfactor uit een programma van eisen (Frisse Scholen).

Er zijn allerlei aspecten die effect hebben op de daglichttoetreding in het gebouw. De duidelijkste zijn belemmeringen en overstekken, maar ook de positie van een raam en het type glas kunnen invloed hebben op de daglichttoetreding van een ruimte. SPA WNP ingenieurs kan deze berekeningen voor u uitvoeren en eventueel benodigde maatregelen aangeven voor een snel en efficiënt ontwerpproces.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Luchtverversing en spuivoorzieningen

 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn vaak bouwbesluitberekeningen nodig. Bijvoorbeeld voor luchtverversing. Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan de hoeveelheid minimaal benodigde luchtverversing, de regelbaarheid, kwaliteit en plaats van (spui)voorzieningen. SPA WNP ingenieurs kan de berekeningen voor u uitvoeren en eventueel benodigde voorzieningen aangeven. Hierbij houden we rekening met andere bouwfysische disciplines, zoals geluidwering van de gevels, energieprestatieberekeningen en daglichttoetreding. Zo krijgt u een integraal advies en kan de omgevingsvergunning snel en efficiënt worden verleend.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Thermografisch onderzoek

Hoe beoordeel je de thermische kwaliteit van een gerealiseerde gebouwschil? We voeren hiervoor een thermografisch onderzoek uit in combinatie met luchtdichtheidsmetingen. Het thermografisch onderzoek doen we met een warmtebeeldcamera. Bij de juiste weersomstandigheden (denk aan voldoende temperatuursverschil tussen binnen en buiten, weinig wind en droog) kunnen we zo een goed beeld krijgen van de thermische schil. Onze adviseurs beschikken over de benodigde bouwkundige en bouwfysische kennis om de foto’s goed te interpreteren.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!