Bouwakoestiek

Van ontwerp tot meting, geluid is overal

Geluid kan hinderlijk en schadelijk zijn voor de mens, maar ook voor gebouwen. De geluidadviseurs van SPA WNP ingenieurs zijn thuis in alle aspecten van geluid. Van industrielawaai, wegverkeerslawaai, spoorweglawaai of lawaai op de arbeidsplaats tot trillingen waarmee bedrijven en overheden te maken krijgen.

Geluidmetingen

Wilt u weten of de beoogde akoestische kwaliteit van uw gebouw ook daadwerkelijk is gerealiseerd? SPA WNP ingenieurs voert geluidmetingen uit! Geluidmetingen kunnen uitsluitsel geven over de gerealiseerde gebouwkwaliteit of om de oorzaak van geluidhinder te ondervinden. Wij beschikken over de benodigde apparatuur voor de volgende controlemetingen:

⦁ Geluidwering van de gevel
⦁ Luchtgeluidisolatie
⦁ Contactgeluidisolatie
⦁ Nagalmtijd

Als de metingen niet leiden tot het gewenste resultaat kunnen we u adviseren over maatregelen. Het kan hierbij gaan om maatregelen waarmee de geluidoverdracht beperkt wordt of juist maatregelen om de akoestiek in de ruimte te verbeteren.

In sommige situaties zijn trillingsmetingen nodig, ook deze verrichten we graag voor u.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geluidhinder van buitengeluiden

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuw te bouwen woningen of appartementen nabij een drukke weg, spoorlijn, vliegveld of andere geluidbron, is vaak een onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig. Hiermee moet u aantonen dat het geluidniveau in de verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende beperkt blijft. SPA WNP ingenieurs onderzoekt graag of u met de constructie die u voor ogen heeft, voldoet aan de eisen. Is dat niet zo? Dan geven we advies over mogelijke oplossingen om de geluidwering van de gevels te verbeteren.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geluidhinder van binnengeluiden

Geluidhinder van binnengeluiden

Door beperkte geluidisolatie tussen ruimten kan hinder worden ervaren van geluiden in naastgelegen ruimten of van geluiden die installaties produceren. SPA WNP ingenieurs adviseert mogelijke oplossingen om geluidhinder te beperken of weg te nemen. Bij bouw en verbouw geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Door tijdens de bouw- of verbouwplannen rekening te houden met voldoende geluidisolatie tussen woningen, klaslokalen of kantoorruimten, kunt u geluidhinder voorkomen. In bestaande situaties kunnen we onderzoeken welke voorzieningen mogelijk zijn om geluidhinder te beperken of weg te nemen. Een onderdeel van zo’n onderzoek zijn bijvoorbeeld de uitvoering van geluidmetingen.

Optimale akoestiek

Een andere vorm van geluidhinder in een gebouw kan worden ervaren door de akoestiek in een ruimte. De akoestiek in een ruimte heeft een belangrijke invloed op je fysieke gesteldheid. Zo kan het erg vermoeiend zijn om een gesprek te volgen in een ruimte met een lange nagalmtijd. De nagalmtijd hangt onder andere af van de hoeveelheid en de verdeling van geluidabsorberende materialen in een ruimte. Denk aan wand- of raambekleding. Omdat het gebruik per ruimte kan verschillen, kan ook de gewenste akoestiek per ruimte anders zijn. SPA WNP ingenieurs adviseert hoe u de optimale akoestiek creëert.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geluidhinder van installaties

In en op veel gebouwen staan steeds meer installaties voor bijvoorbeeld verwarming en luchtbehandeling. Deze installaties produceren geluid. Hoe beperkt u de overlast hiervan in aangrenzende ruimten zoveel mogelijk? SPA WNP ingenieurs geeft u graag advies over installatiegeluid. Aan de hand van berekeningen voor de realisatie van een installatiesysteem of geluidmetingen aan een bestaand systeem, onderzoeken we welke oplossingen mogelijk zijn. Het doel van de oplossingen is het voorkomen of wegnemen van geluidhinder vanwege de installaties in de ruimten.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!