RUIMTE

In onze advisering richten we ons erop bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat. Met name bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland is dit een punt dat de aandacht vraagt. Door al in een vroeg stadium de verschillende hinderaspecten goed te onderzoeken en te kijken naar een optimale indeling van het plan(gebied) kan deze schaarse ruimte zo goed mogelijk worden benut. SPA WNP ingenieurs heeft vrijwel alle benodigde vakdisciplines in huis. En anders hebben we partners waarmee we samen de benodigde onderzoeken verzorgen.

 

Ook kunnen we op basis van uw schetsplan al in een vroeg stadium de milieueffecten inschatten en alternatieven adviseren, zodat u uw plannen op tijd kunt bijstellen zonder hoge kosten.