Realisatie woningbouwplan Don Bosco Renkum

Ruimte

Aan de Don Bosco- en Groeneweg Renkum maakt de voormalige school en bedrijfslocatie plaats voor een prachtige nieuwe woonwijk. SPA WNP ingenieurs heeft voor initatiefnemer De Bunte Vastgoed de ruimtelijke procedure verzorgd, bestaande uit het opstellen van het bestemmingsplan en uitvoering van de onderzoeken leefmilieu en omgevingsaspecten.

Het woningbouwplan bestaat uit de realisatie van 38 woningen waarvan er 13 beoogd zijn als sociale huurwoning. Weusten Liedenbaum Architecten is in de stedenbouwkundige opzet van deze inbreiding uitgegaan van het handhaven van zoveel mogelijk bestaande levensvatbare bomen. Met dit gegeven is in het binnengebied van het plan een opzet gemaakt van bouwblokken die los in de groene ruimte staan. De architectuur kenmerkt zich door een dorpse moderne ambachtelijke architectuur die aansluiting zoekt met zijn omgeving en een duidelijke onderlinge relatie heeft.

SPA WNP heeft voor het plan het bestemmingsplan opgesteld en de AERIUS stikstofdepositie, het akoestisch onderzoek verkeerslawaai, de watertoets en de aanmeldnotitie m.e.r. uitgevoerd. Verder hebben we de werkzaamheden op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE), en de archeologische en ecologische werkzaamheden (inclusief aanvraag Wet natuurbescherming) begeleid. Kortom, één aanspreekpunt voor de gehele ruimtelijke procedure.

Met de afronding van de ruimtelijke procedure en het verkrijgen van de omgevingsvergunning gaat Kelderman Bouw deze maand van start met de realisatie van het project. SPA WNP ingenieurs wenst alle betrokkenen veel succes bij het vervolg van deze mooie ontwikkeling.

 

Geleverde diensten

Aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.)Ruimtelijke plannenStikstofdepositie AERIUSVerkeerslawaaiWatertoets

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Mike de Witte

Medior adviseur