Luchtdichtheidsmetingen

Luchtdichtheidsmetingen voeren we uit om de thermische kwaliteit van een gerealiseerde gebouwschil te beoordelen. We doen dit in combinatie met een thermografisch onderzoek. Om de luchtdichtheid te bepalen, voorzien we vaak de toegangsdeur van een woning of utiliteitsgebouw van een ventilator. Dan zetten we het gebouw achtereenvolgens op over- en onderdruk, zodat we de lekverliezen kunnen bepalen. De gemeten luchtdichtheid toetsen we bijvoorbeeld aan de in de berekening van de energieprestatie aangehouden maat voor de infiltratie, de zogeheten qv;10-waarde (in dm3/s per m2 gebruiksoppervlak). Ook besteksmatig worden vaak eisen gesteld aan de luchtdichtheid.

Meer weten over luchtdichtheidsmetingen?