Nieuwe woning met koeling? Extra checks nodig tegen oververhitting

Bouw

Mei 2024
Omdat oververhitting steeds vaker voorkomt, geldt er al een eis voor nieuwbouwwoningen. De woningen met koeling hoefden hier niet aan getoetst te worden, maar dat gaat veranderen: vanaf 1 juli 2024 moet van gekoelde woningen aangetoond worden dat het risico op oververhitting beperkt is, óf dat de koelinstallatie voldoende capaciteit heeft om oververhitting te voorkomen.

Capaciteit warmtepomp moet soms in ontwerpfase al bepaald worden

Sinds nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer kunnen krijgen, zijn lucht-water warmtepompen normaal geworden bij nieuwe woningen. Dit heeft geleid tot nieuwe regelgeving: eerst kwam er een nieuwe eis aan het geluid van buitenunits en vanaf 1 juli zullen er extra checks uitgevoerd moeten worden om te controleren of het risico op oververhitting bij gekoelde woningen beperkt is. Het is momenteel namelijk niet nodig om te controleren of de capaciteit van de beoogde warmtepomp afdoende was om oververhitting te voorkomen. De extra checks zijn:

  1. controleren of de zoninstraling voldoende beperkt wordt, of
  2. het uitvoeren van een extra berekening waaruit blijkt dat de koelinstallatie voldoende capaciteit heeft (dynamische of versimpelde koellastberekening)

Het controleren of de zoninstraling voldoende beperkt wordt, kan op twee manieren. Bij de eerste manier wordt gecontroleerd of de totale oppervlakte aan ramen klein genoeg is. Als de totale raamoppervlakte kleiner is dan 20% van het gebruiksoppervlak, wordt het risico op oververhitting klein genoeg geacht. Bij kleine woningen wordt hier vaak niet aan voldaan, maar grotere woningen kunnen hier soms al aan voldoen, zonder de ramen kleiner te hoeven maken.

De tweede manier is door te controleren of de zoninstraling bij tenminste 95% van het raamoppervlak beperkt wordt door belemmeringen, zonwering of zonwerend glas.

 

Wijziging oververhitting hoort bij normwijziging

Sinds begin 2024 is er een nieuwe versie van de NTA 8800 en inmiddels is er ook een nieuwe versie (6e druk) van de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. Dit heeft invloed op alle BENG-berekeningen die na 1 juli worden geregistreerd. In de nieuwe versie zijn voornamelijk wijzigingen voor woningbouw doorgevoerd, de belangrijkste zijn:

  • het is mogelijk om te kiezen voor automatische zonwering,
  • zonwering hoeft niet meer van binnenuit bedienbaar te zijn,
  • zomernachtventilatie heet voortaan ventilatieve koeling,
  • voor verwarming en koeling is de temperatuurregeling gewijzigd, en
  • als er koeling wordt toegepast, moet het risico op oververhitting beoordeeld worden.

De laatste verandering zal voornamelijk tijdens het ontwerptraject leiden tot extra werk. Sinds 2021 bestaat een eis aan de TOjuli-indicator, die alleen geldt voor woningen zonder koeling-installatie.

 

 

 

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Gerton van Middendorp

Adviseur