Nieuwe woonwijk De Eendracht

Ruimte

De gemeente Barneveld wenst aan de noordzijde van Terschuur een nieuw wijk “De Eendracht” te ontwikkelen. Binnen deze wijk worden huur- en koopwoningen, tiny houses, appartementen en een schoolterrein voor twee basisscholen ontwikkeld.

Direct ten oosten van het plangebied ligt een drukke weg en ten zuiden liggen meerdere sportvelden en de rijksweg A1.

Om een goed woon- en leefklimaat bij de bestaande en nieuwe woningen te realiseren en om te voorkomen dat de bestaande sportverenigingen en de nieuwe scholen belemmerd worden in hun activiteiten, hebben wij de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Een onderzoek naar de eventuele lichthinder, ten gevolge van de lichtmasten op de sportvelden nabij de beoogde nieuwbouwwoningen.
  • Een akoestisch onderzoek verkeerslawaai naar het geluid op de nieuwe woningen en scholen binnen het plangebied, vanwege de bestaande wegen. Vanwege de nieuwe wijk, zal het verkeer in de directe omgeving toenemen. Daarom is ook het geluid bij de bestaande woningen in de situaties zonder en met de nieuwe wijk onderzocht en beoordeeld.
  • Een akoestisch onderzoek ruimtelijke ordening, waarbij het geluid van de bestaande sportvelden op de nieuwe woningen en het geluid van de nieuwe basisscholen op de bestaande en de nieuwe woningen onderzocht en beoordeeld is.

Mede op basis van de hiervoor genoemde onderzoeken, worden bij de realisatie van de nieuwe wijk al geluid reducerende voorzieningen getroffen, in het overdrachtsgebied tussen de geluidbronnen en de nieuwe woningen. Ook is inzichtelijk gemaakt, welke nieuwe woningen nog nader onderzocht moeten worden, zodat deze, waar nodig, goed geïsoleerd worden, zodat ook binnen in de woning sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat.

 

 

 

 

 

 

 

Geleverde diensten

IndustrielawaaiLichthinderVerkeerslawaai

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Gerton van Middendorp

Adviseur