Ontdek hoe leuk het werk bij SPA WNP ingenieurs is

Uitdagende opdrachten

 

Je bent vanaf dag één betrokken bij boeiende vraagstukken waarbij je samen optrekt met grote klanten en gevarieerde opdrachtgevers.

 

Hecht teamwerk

We vormen een succesvol team waarin we elkaar ondersteunen en versterken,omdat we steeds weer van elkaar kunnen leren.

 

Prettige schaalgrootte

Je maakt hier deel uit van een middelgroot bureau, waar je iedereen kent en alle afdelingen nauw met elkaar samenwerken.

 

Weinig hiërarchie

Wij zijn een open en transparante organisatie waar je in een informele sfeer met elkaar optrekt en kunt meepraten over de koers.

 

Persoonlijke groei

Je krijgt hier alle ruimte om je in je vak en als mens te ontwikkelen, zowel in de breedte als in de diepte.

 

Maatschappelijk verantwoord

Met ons werk dragen we bij aan een beter milieu en helpen we de woon-, werk- en leefkwaliteit in ons land te verbeteren.

 

Trots op wat we doen

We staan voor kwaliteit en gaan voor minstens een 9+ als waardering van onze klanten.

 

Mooie cijfers medewerkerstevredenheid 

Meten is weten. Kijk maar op resultaten medewerkerstevredenheid

 

En natuurlijk prima arbeidsvoorwaarden 

Zoals een aantrekkelijk salaris, een goede pensioenregeling en volop ruimte en studiemogelijkheden om door te groeien. En leuke personeelsactiviteiten.

 

Lees hieronder wat Bart Kamps schrijft over zijn start bij SPA WNP als junior adviseur vergunningen

'Sinds twee maanden werk ik als junior adviseur bij SPA WNP op de afdeling milieu. Ik word daar intern opgeleid in het complexe werkveld van de afdeling vergunningen.

 

Van nature ben ik breed geïnteresseerd en dat komt bij dit werk heel goed van pas. We begeleiden, als team milieu, bedrijven en instellingen bij hun vergunningsaanvragen, die zij bij de overheid moeten indienen. Deze bedrijven variëren van heel klein tot zeer grote multinationals. Belangrijk zijn de relevante wetgeving en normstellingen en elementaire kennis op het gebied van natuurwetenschappen.

 

Het is mij opgevallen dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Met name specialisten kunnen mij over milieuaspecten ontzettend veel leren. Denk aan zaken als stikstofdepositie, geluid, luchtkwaliteit en geur.

 

Ook is het mij duidelijk geworden dat opleiden routine is voor SPA WNP. Dit komt deels doordat er weinig studies zijn om zonder verdere voorkennis zelfstandig voor klanten te kunnen starten in dit werkveld. Als junior werd ik vanaf dag 1 betrokken bij vragen en opdrachten van klanten. Ik leer dus toegepast in cases. Dat is erg leuk en geeft mij ook de kans een inkijk te krijgen in de keuken van heel verschillende bedrijven en instellingen.

 

Deels thuiswerken behoort hier tot de mogelijkheden en is voor mij erg plezierig. Ik heb zo de mogelijkheid om ook invulling te geven aan de zorgtaken voor mijn kinderen.

 

Ik denk dat dit geen baan is voor mensen die graag ‘op de automatische piloot’ werken. De aanvragen zijn vaak heel specifiek en lastig vergelijkbaar met eerdere cases. Ook uit de actualiteit blijkt dat het werkveld voortdurend in beweging is. Denk aan de nieuwe Omgevingswet die er op 1 januari 2024 komt.

 

Houd je van complexiteit en je blijven ontwikkelen, dan is werken bij SPA WNP wat mij betreft een aanrader!'

 

Bekijk hier meteen de vacatures!

Meer informatie over onze stage- en afstudeerplaatsen vindt u hier!