MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking, maar ook voldoen aan wet- en regelgeving en groeimogelijkheden zo goed mogelijk benutten.

 

SPA WNP ingenieurs denkt met u mee, onder andere over het tijdig krijgen van omgevingsvergunning of het oplossen van knelpunten die milieuhinder veroorzaken.