BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te wonen, werken, leren of recreëren voorop. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken. Als bouwadviesbureau voor projectontwikkelaars en aannemers hebben wij de kennis en ervaring om tijdens dit proces mee te denken. Wij adviseren op het gebied van de brandveiligheid, geluid, duurzaamheid en bouwfysica - zonder de bouwregelgeving uit het oog te verliezen.

 

Om de beoogde bouwkwaliteit tussentijds of achteraf te beoordelen, kunnen we praktijkmetingen uitvoeren. Zoals luchtdichtheidsmetingen, thermografische metingen of geluidmetingen. Ook inspecties zijn mogelijk.