Luchtdichtheidsmetingen

Luchtdichtheidsmetingen worden in combinatie met een thermografisch onderzoek uitgevoerd om de thermische kwaliteit van een gerealiseerde gebouwschil te beoordelen. Ten behoeve van de bepaling van de luchtdichtheid wordt veelal de toegangsdeur van een woning of utiliteitsgebouw voorzien van een ventilator. Het gebouw wordt achtereenvolgens op over- en onderdruk gezet, waarna de lekverliezen bepaald kunnen worden. De gemeten luchtdichtheid kan bijvoorbeeld worden getoetst aan de in de berekening van de energieprestatie aangehouden maat voor de infiltratie, die zogeheten qv;10-waarde, uitgedrukt in dm3/s per m2 GO. Ook besteksmatig worden vaak eisen gesteld aan de luchtdichtheid.

Meer weten over luchtdichtheidsmetingen?