Transformatie van gebouwen

Bij transformatie van gebouwen ofwel herbestemmen, verandert de gebruiksfunctie van een gebouw. Bijvoorbeeld van kantoren naar woningen. Volgens de wetgeving is bij verbouw over het algemeen het 'rechtens verkregen niveau' van toepassing. Dit is het actuele niveau waarin het bouwwerk verkeert. De ondergrens hierbij zijn de eisen voor bestaande bouw. Maar bij transformatie naar woningen is dit niveau vaak onvoldoende. Om klachten te voorkomen, is maatwerk nodig. Zodat er na de transformatie een goed en comfortabel gebouw staat. 

 

“Transformatie van gebouwen is nieuwbouw voor gevorderden”, zeggen ze in de bouw. Het bestaande gebouw dwingt de opdrachtgever, ontwerper en de adviseurs om maatwerkoplossingen te bedenken. Rekening houdend met het bestaande gebouw, de locatie en de toekomstige gebruikers. Als 'gevorderde' geeft SPA WNP ingenieurs graag advies.

 

Referentie

Transformatie kantoorgebouw naar wonen
Voor de transformatie van een kantoorgebouw naar woningen hebben we o.a. geluidmetingen naar de geluidreductie van balkons gedaan.

Meer weten over transformatie van gebouwen?