MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

NIEUWS

Parklaan in impasse door het PAS
Onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen. Zoals bij de Parklaan in Ede-Oost.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Onzekere situatie rondom stikstofdepositie
Voorkom vertraging van plannen op door stikstofdepositie.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

Dekkende vergunning nog belangrijker in Omgevingswet
Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren diverse gemeenten met integrale plannen.
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)
SPA WNP ingenieurs heeft een GPR oplevercertificaat opgesteld voor 43 gebouwde woningen in het plan “Vathorst Eiland 4” te Amersfoort.
Volksgezondheid, emissies van veehouderijen en spuitzones
Uitwisseling kennis en actuele praktijkervaring over spuitzones en locatiespecifiek spuitzone onderzoek en standpunten StAB.