Energieprestatieberekeningen

In het Bouwbesluit zijn eisen vastgelegd ten aanzien van de thermische isolatie van gebouwen en in samenhang daarmee eisen ten aanzien van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). SPA WNP ingenieurs kan deze berekeningen voor u uitvoeren volgens de daarvoor geldende rekenregels en u helpen om de energieprestatie van uw gebouw te optimaliseren en te adviseren over de te treffen voorzieningen. 

 

De energieprestatieberekeningen kunnen we combineren met onze bouwfysische advisering op het gebied van geluid, ventilatie, daglicht, vochtbeheersing en brandveiligheid en met de milieuprestatieberekeningen. Dit heeft als voordeel dat alle berekeningen en voorzieningen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. In combinatie met de milieuprestatieberekeningen krijgt u inzicht in de duurzaamheid en energiezuinigheid van uw gebouw.

Meer weten over energieprestatieberekeningen?