Krijn de Vries

Middelburg, junior adviseur

“Milieuwetgeving vertalen naar geschikte oplossingen voor bedrijven. Dat vind ik heel boeiend. Bij SPA WNP verdiep ik me dan ook met veel enthousiasme in de milieuvergunningaanvragen van diverse bedrijven, bijvoorbeeld in de op- en overslag en de procesindustrie. Mijn opleidingen Milieu- en Procestechniek en Aquatische Ecotechnologie komen hierbij goed van pas. Net als mijn ervaring als projectmedewerker op het gebied van water, bodem, milieuhygiëne, handhaving en landschapsinrichting. Naast de inhoudelijke vraagstukken heb ik in die functie veel plezier beleefd aan de organisatorische aspecten en het communiceren met diverse belanghebbenden. Leuk om te weten: ik ben ook een aantal jaren docent natuurkunde geweest!”