Bestemmingsplan maakt ontwikkeling Lindewijck mogelijk

In de loop van 2022 start de realisatie van het plan Lindewijck in Veenendaal. SPA WNP ingenieurs heeft in opdracht van All-In Real Estate en Ridge de herziening van het bestemmingsplan en de uitvoering van diverse onderzoeken verzorgd.

 

Het plan is voorzien aan de Industrielaan in Veenendaal, op een locatie waarvan de huidige ruimtelijke kwaliteit niet passend is binnen de ambities van de gemeente Veenendaal. In totaal zijn er 167 (zorg)woningen in de koop/huursector voorzien. De herontwikkeling is daarmee een stimulans voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de blijvende vraag naar woonruimte, een aanwinst voor Veenendaal. Belangrijke kwaliteiten van de appartementen zijn de tuinen, terrassen en ruime balkons. Een deel van de appartementen is terrasvormig opgebouwd en de verspringende balkons vormen accenten in de gevelopbouw. Onder het verhoogde maaiveld zijn de parkeerplaatsen van de bewoners voorzien.

 

 

 

Met de herziening van het bestemmingsplan heeft SPA WNP ingenieurs voorzien in de benodigde planologische kaders van het plan. Een zorgvuldige afstemming met de gemeente en ontwikkelaars heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan zonder zienswijzen is vastgesteld. Nu de start van de bouw nadert, is het voor vele huishoudens uitkijken naar een prettig woonomgeving.

 

 


 

Meer weten?