5 misverstanden over spuitzones uit de wereld

Over spuitzones en drift bestaan veel misverstanden. SPA WNP ingenieurs helpt ze uit de wereld en helpt u verder met deskundig advies.

Misverstand 1

De praktijksituaties uit het ‘Onderzoeksrapport Wageningen’ zijn zonder meer bruikbaar. 

Nee. Een locatiespecifiek spuitzone-onderzoek is altijd nodig om uw situatie goed te kunnen vergelijken met de referentiesituatie.

Misverstand 2

Gewasbeschermingsmiddel met Captan als werkzame stof is altijd maatgevend voor het gezondheidsrisico. 

Nee. Op basis van wettelijke gebruiksvoorschriften kan dit ook een andere werkzame stof zijn.

Misverstand 3 

Met een windhaag is er automatisch sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Nee. Dat geldt enkel onder bepaalde voorwaarden, waarbij de windhaag drift adequaat afvangt.

Misverstand 4

Eigen beleid voor spuitzones heeft geen zin want binnenkort verschijnen de resultaten van landelijk onderzoek door het RIVM. 

Dat valt te bezien. De plussen en minnen voor de gemeentelijke gebiedskenmerken en plannen kunnen sowieso tot een andere afweging leiden.

Misverstand 5

Er wordt geen rekening gehouden met het spuiten van meer gewasbeschermingsmiddelen tegelijk. Ja hoor, wij doen dat wel door te corrigeren voor de ‘spuitmix’. Zie ook deze uitspraak van de Raad van State van 28 november 2018. 

Meer weten?

Spuitzones en alles daar omheen hebben effect op mens en milieu. SPA WNP ingenieurs blijft er daarom op studeren. Onze kennis passen wij met succes toe bij ruimtelijke plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning of boomgaard, wij zijn dé spuitzonespecialist.