Berekening stikstofemissie bij ruiming V1-raket

In de Tichelbeeksewaard, langs de IJssel in Zutphen, werd vorige zomer een V1 gevonden: een groot Duits wapen uit de Tweede Wereldoorlog.  De ruiming van het wapen moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Omdat de Tichelbeeksewaard in beschermd Natura 2000-gebied ligt, gelden ook voorwaarden rondom de uitstoot van stikstof tijdens de ruimwerkzaamheden. SPA WNP ingenieurs voerde hiervoor een stikstofdepositieberekening uit.

AERIUS calculator

Bij het ruimen van de V1 gebruikt Armaex, een specialist in het opsporen en benaderen van explosieven, onder andere een graafmachine, shovel, vrachtwagens en enkele aggregaten. Op basis van de stikstofemissies van deze apparatuur hebben wij de stikstofdepositie berekend. Alle emissies zijn als een tijdelijk project ingevoerd in de nieuwste versie van de AERIUS calculator. Op basis van de berekening kan worden beoordeeld of voor de werkzaamheden een PAS-melding nodig is of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Vergunning nodig

Voor het Natura 2000-gebied Rijntakken, waar de Tichelbeeksewaard onder valt, geldt momenteel een verlaagde grenswaarde voor vergunningplicht van 0,05 mol/ha/jaar. Uit onze berekening volgen hogere resultaten. Dit betekent dat voor de ruimwerkzaamheden een Wnb-vergunning nodig is.

Meer weten over stikstofdepositieberekeningen?